Vooraankondiging ALV & Vacature Voorzitter

Regioverkiezing Voorzitter KNHS Regio Zeeland 

Beste paardensporter,

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de regioverenigingen, maar zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waardoor zij mede verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid.

Wegens het aftreden van de huidige voorzitter Paul van der Nat, kiezen wij dit voorjaar een nieuwe regiovoorzitter.

Voor de functie van voorzitter van de regio Zeeland zijn wij op zoek naar mensen, die:

  • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling hebben, bestuurlijke en leidinggevende ervaring hebben, betrokken zijn bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
  • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid implementeren, zich willen verdiepen in het landelijke beleid, dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het regionale beleid.

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht.

Als je dit aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als:

Kandidaat VOORZITTER VAN DE REGIO ZEELAND

Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van de regio Margitta Rodrigues das Chagas-Meerman: secretaris@knhszeeland.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

Stem mee!

De verkiezing van deze bestuursfunctie staat dit voorjaar op de agenda. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen die op een FNRS-manege rijdt of een Ruiter- of Menbewijs heeft. Je bent dan namelijk ook lid van de KNHS. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze voorjaarsvergadering een e-mail met een uitnodiging tot digitaal stemmen voor de Voorzitter KNHS Regio Zeeland. Daarvoor hoef je niet naar de vergadering, je kunt het thuis vanaf je eigen computer doen.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezing

Graag attenderen wij je op de komende vergadering die plaats vindt op donderdag 4 april a.s. De Kroo, Boomdijk 1, 4339 PN Nieuw en Sint Joosland. Ieder lid is hier van harte welkom. Na afloop van deze algemene vergadering is er gelegenheid om persoonelijk afscheid te nemen van de scheidend voorzitter, Paul van der Nat.

Meer informatie hierover vind je binnenkort op https://knhszeeland.nl/. Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van de regio gaat.

Naast de voorzittersvacature is er ook een vacature van portefeuillehouder Recreatiesport. Heb je daar belangstelling voor, neem dan ook contact op met de secretaris, secretaris@knhszeeland.nl

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

Met vriendelijke groet,

Margitta Rodrigues das Chagas-Meerman


Regiosecretaris KNHS Regio Zeeland

Geplaatst op: