Jan Hoondert neemt afscheid met een Zilveren Speld

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering heeft Jan Hoondert afscheid genomen van het Regiobestuur. Als blijk van waardering voor zijn inzet de afgelopen 9 jaar heeft Jan uit handen van de voorzitter, Paul van der Nat een Zilveren Erespeld van de KNHS ontvangen.

Na een kort dankwoord waarin ingegaan werd op de verdiensten van Jan in bestuur tijdens Herstructurering en ook lidmaatschap van het forum springen, zijn door de algemene vergadering de bestuursverkiezingen gehouden. Bij acclamatie zijn Margitta Rodrigues das Chagas - Meerman en Marit Louwerse bij acclamatie gekozen in het bestuur van de KNHS Regio Zeeland. Margitta neemt de portefeuille over van Jan Hoondert als secretaris. Marit Louwerse wordt algemeen bestuurslid, waarbij zij o.a. wedstrijdzaken gaat ondersteunen en tevens toetreedt tot het forum Eventing in Ermelo namens de KNHS Regio Zeeland. 

De plaats in het eventing forum kwam vacant nadat Marcelle de Kam te kennen had gegeven dat zij door al haar andere werkzaamheden, deze rol niet meer kon invullen zoals zij dat graag wilde. In de voorjaarsvergadering van 2019 zullen we nog even stilstaan bij dit afscheid. 

Aan het eind van de AV werden de aanwezige podiumwinnaars op de diverse kampioenschappen en Hippiade gehuldigd voor hun prachtige prestaties: Annabel Adriaansens, Dinja van Liere, Angelique Verstraete, Marit Louwerse, Nina de Haas, Marit Huige, 3 paarden viertallen van Stal Nijpjes, 2 pony zestallen van Schouwse Ruiters en 1  pony viertal van Schouwse Ruiters

 

 

 

Geplaatst op: