Algemene Ledenvergadering 24 mei 2018 goed bezocht

Op 24 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van de KNHS Regio Zeeland. Ondanks het broeierige weer was de algemene vergadering goed bezocht. 

De jaarvergadering stond vooral in het teken van enkele formele zaken zoals het goedkeuren van de jaarrekening 2017. Met gepaste trots kon de penningmeester melden dat we in 2017 een batig saldo hebben behaald. De penningmeester werd dan ook unaniem door de AV decharge verleend voor het gevoerde beleid. Daarnaast is gesproken over de bestaande en komende vacatures binnen het regiobestuur:

  • portefeuillehouder recreatiesport (reeds open)
  • secretaris (per november 2018)
  • voorzitter (per april 2019)

Het Regiobestuur komt graag in contact met kandidaten voor deze functies. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen aan: secretaris@knhszeeland.nl

Ook was er aandacht voor de activiteiten van het afgelopen jaar in regio, fora en bij KNHS. Natuurlijk ontbrak ook de AVG niet op de presentatie. Tot slot werd afscheid genomen van Perry Boogaard als portefeuillehouder recreatiesport en werden Suzanne Kleijwegt en Cindy Perdaen gehuldigd voor hun prestaties tijdens de afgelopen KNHS Indoorkampioenschappen.

Als je nog eens wil nakijken wat er allemaal is gepresenteerd tijdens de AV, download dan hier de presentatie.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering is de wedstrijdkalender besproken voor de winter van 2018 - 2019. De eindversie van deze kalender zal op korte termijn na definitieve vaststelling worden gepubliceerd op deze website.

Geplaatst op: