15 mei, 22

Wij zijn blij dat jullie massaal akkoord gegeven hebben op de kandidaat voor de portefeuille voorzitter! Naast een mooi percentage van 98,9% voor een JA was ook de vertrouwenscommissie erg positief en dat samen maakte dat we tijdens de ALV Marieke Ponzo Dieu-de Pundert verwelkomd hebben als nieuwe voorzitter. Volgens onze statuten is zij dit nu officieel vanaf 13 mei jl.

Marieke heel erg veel succes als voorzitter! En niet te vergeten, dit in combinatie met de portefeuille wedstrijdzaken!

We hopen met het huidige bestuur de komende jaren door te bouwen aan de ingeslagen weg. We houden jullie natuurlijk via de website, onze sociale media en tijdens evenementen waar we bij aanwezig zijn op de hoogte van wat ons bezig houdt!