Regionale trainingen

De KNHS Regio Zeeland gaat met ingang van 2017 starten met het aanbieden van regionaal georganiseerde trainingen voor iedereen die wil kennismaken met eventing of al enige tijd bezig is met de eventing sport en behoefte heeft aan extra trainingen. 

De Regio Zeeland organiseert aan het begin van het jaar een 2-tal kennismakingstrainingen in de aanloop naar de indooreventing die jaarlijks bij De Kroo Ruitersport wordt georganiseerd. Vervolgens worden door het seizoen heen ca. 5 à 6 trainingen georganiseerd ter voorbereiding op de 2 Zeeuwse wedstrijden. De data van de regionale trainingen worden afgestemd met de 3 eventing aanbieders in Zeeland. 

Deze kennismakingstraining is erop gericht om paardensporter kennis te laten maken met de eventingsport. In principe worden de deelnemers voorbereid om deel te nemen aan de indooreventing in februari van het betreffende jaar op BB-niveau. Op hoger niveau instappen is mogelijk. De vervolgtrainingen zijn bestemd voor paardensporters die verder willen in de eventing en ook wedstijden (willen) rijden. Trainingen vinden plaats op diverse locaties zowel binnen de Regio, als buiten de Regio. Gedacht moet worden aan terreinen van Westdorpe, Domburg, Vrouwenpolder, Zundert en Breda. Trainingen buiten de regio moeten de eventer bewust maken van het feit dat het in de eventing nodig is om buiten de regio te starten om hoger op te komen in de sport. Trainingen kenmerken zich daarnaast dat zij gericht zijn op een opbouw naar de Zeeuwse eventingwedstrijden en de KNHS Equipe wedstrijd. 


Voorwaarden

Om te mogen deelnemen aan de regionale trainingen zijn laagdrempelig enkele voorwaarden gedefinieerd. 


Kennismakingstrainingen

• Vanaf 9 jaar 

• beschikken over een pony of paard 

• Ten minste 1 voldoende resultaat in BB-springen 


Regiotrainingen

• Vanaf 9 jaar 

• Beschikken over een pony of paard 

• Ten minste 1 voldoende resultaat in B-springen 

Tijdens de (cross)trainingen is gebruik van een bodyprotector en een cap die voldoen aan de normen zoals vastgesteld in het disciplinereglement eventing of AWR, verplicht. Daarnaast beschikt de deelnemer over een WA-verzekering die ook schade veroorzaakt door zijn paard, dekt. 

Deelname is voor eigen risico; de regio en/of de instructeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. 


Kosten deelname 

Er kan deelgenomen worden aan de trainingen op basis van losse inschrijving. Het heeft de voorkeur dat het totaalpakket wordt afgenomen. Deelnemers die een totaalpakket afnemen ontvangen een korting. 

Inschrijfkosten pp € 35,- 

Inschrijving voor totaalpakket pp € 65,- Kennismaking 2 x; korting € 5,- 

€ 155,- Regio 5 x; korting € 20,- Opgeven kan door een mail te zenden aan Marcelle de Kam (info@dhrs.nl) onder vermelding van je naam, naam paard/pony en het niveau waarop je rijdt. 

Jonge eventers in de leeftijdscategorie tot en met 21 jaar kunnen ook via deelname aan de Regionaal Belofte Trainingen hun vaardigheden in de eventing bijschaven. Toelating tot deze trainingen gaat via de regionale selectiedag. Hierover wordt t.z.t. nadere informatie verstrekt. 

 

Datum Wat Locatie
5 februari 2017 Eerste kennismaking Vrouwenpolder (ism PEZW)
15 februari 2017 Tweede kennismaking De Kroo Ruitersport/ Nieuwland
17 februari 2017 Parcourslopen De Kroo Ruitersport/ Nieuwland
18 februari 2017 INDOORCROSS De Kroo Ruitersport/ Nieuwland
26 februari 2017 Eerste regio outdoortraining Westdorpe
23 april 2017 Tweede regio outdoortraining Zundert
11 juni 2017 Derde regio outdoortraining Breda
24 juni 2017 KNHS KAMPIOENSCHAP EQUIPE Leidschendam
16 juli 2017 Outdoortraining Eendracht Vrouwenpolder (ism PEZW)
29 & 30 Juli VROUWENPOLDER (RK M&Z) Vrouwenpolder (ism PEZW)
20 augustus 2017 Vierde regio outdoortraining Westdorpe
3 september 2017 WESTDORPE (RK B&L) Westdorpe
1 oktober 2017 Vijfde regio outdoortraining Domburg