Kosten

De kosten voor deelname aan de selectiedag bedragen € 25,- per combinatie per discipline.

Dit bedrag dient vooraf overgemaakt te worden op NL29RABO0308120809 t.n.v. KNHS Zeeland met duidelijke vermelding van “Selectiedag” en je naam en discipline.

Indien je wordt geselecteerd zijn de kosten voor deelname aan de training, inclusief de afsluitende dag :

Voor de 1e jaars Beloften € 295,- per discipine

Voor de 2e jaars Belofte € 350,= per discipine.

Deze kosten dienen per bank te worden voldaan waarbij het mogelijk is het totale bedrag in 2 termijnen te voldoen.

1e Jaars 1e termijn € 195,= uiterlijk 01-10-2018 en 2e termijn € 100,= uiterlijk 31-12-2018.

2e Jaars 1e termijn € 250,= uiterlijk 01-10-2018 en 2e termijn € 100,= uiterlijk 31-12-2018.