Dichterbij de paardensporter

De KNHS en de KNHS Regio Zeeland zijn bezig met een belangrijke wijziging van de organisatie. Doelstelling van deze operatie is om de sport nog beter toegankelijk te maken voor de paardensporter in de meest brede zin van het woord.

Enkele belangrijke veranderingen zijn dat

  • de recreatiesporters en andere individuele leden deel gaan uitmaken van de regio;
  • ieder lid (verenigingslid of individueel) stemrecht krijgt op de regio vergadering;
  • de voorzitter van de regio en de portefeuillehouder recreatiesport langs digitale weg worden verkozen;
  • er werkgroepen worden ingesteld;
  • kringen geen statutaire rol meer hebben in de regio.

Op deze webpagina treft u alle relevante informatie aan over dit veranderingsproces.