Kandidaat voorzitter

Deze week krijgen jullie een e-mail om te stemmen op onze kandidaat voorzitter! Wij vragen jullie om dit te doen zodat we tijdens de ALV op 12 mei a.s. de uitslag bekend kunnen maken. Via de stemmail kom je ook bij de motivatie van de kandidaat. Zoals gebruikelijk heeft de vertrouwenscommissie advies uitgebracht m.b.t. deze kandidaat en dat advies komt hier op neer:

In opdracht van KNHS Regio Zeeland heeft de vertrouwenscommissie (VC) voor de bestuursfunctie ‘Voorzitter KNHS Regio Zeeland’ een gesprek gevoerd met 1 kandidaat, te weten: Marieke Ponzo Dieu – de Pundert

De verkenning door de VC is gebaseerd op vragen die te maken hebben met kennis en vaardigheden, competenties en inzicht in de taak die het voorzitterschap omvat. Beleid, de ‘stip’ op de horizon achter een beleidsplan ( visie), sportgericht, regelgericht, vernieuwend, behoudend, resultaat, integer, garanties en in het bijzonder de rol van de voorzitter en waar het zwaartepunt behoort te liggen. De VC beschikte over een motivatie brief en een uitgebreid curriculum Vitae.

Marieke en de VC hadden elkaar in december 2021 al gesproken voor de functie bestuurder ‘wedstrijdzaken’ waarna de VC positief geadviseerd had haar hiervoor in de volgende ledenvergadering voor te dragen. Ondertussen kon Marieke zich inwerken met steun van haar voorganger en  bovendien kennis maken met wat er speelt binnen de KNHS Regio Zeeland en haar bestuur. Als gevolg van dit alles heeft het gesprek vooral gegaan over wat de rol van de voorzitter dient te zijn en hoe zij daar inhoud aan wil gaan geven met in achtneming van het nationale beleid en het afgeleide regionale beleidsplan.

Kijken we naar wat het profiel van een Regio voorzitter aan geeft dan zijn de taken veel omvattend en zal Marieke een keuze moeten maken.

De VC is van mening dat Marieke zeker geschikt is voor het voorzitterschap van de KNHS Zeeland.

De VC  adviseert het bestuur van de KNHS regio Zeeland om Marieke Ponzo Dieu-de Punter voor te dragen als kandidaat Regio voorzitter Zeeland  en alle leden, aangesloten bij de KNHS Regio Zeeland, te vragen hun stem uit te brengen.

Geplaatst op: