Zomerkalender 2019 gereed!

De zomerkalender 2019 is gereed!

Tijdens de ALV op 22 november jl. is er een aantal vragen gesteld over de beoogde datum van de Springkampioenschappen Outdoor 2019, in de concept kalender zijn deze voorzien op zondag, 21 juli. In de ALV heeft het Regiobestuur al aangegeven niet erg gelukkig te zijn met de datum, maar dat er in de kalender geen andere optie werd gezien. Het Regiobestuur heeft tegelijkertijd ook aangegeven dat zij bereid is om elke suggestie voor een ander moment, serieus te onderzoeken. Dat heeft ertoe geleid dat in goed overleg met PSV De Weelruiters  (als organisatie) en het Regiobestuur nog eens alle opties zijn langsgelopen en de voors en tegens op een rijtje zijn gezet. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk na lang wikken en wegen moeten vaststellen dat zondag, 21 juli voor 2019 de meest plausibele datum is voor de Springkampioenschappen Outdoor in 2019.

In het verlengde hiervan is tevens vastgesteld èn besloten om in 2020 vroegtijdig te gaan zoeken naar de meest geschikte weekeinden voor de organisatie van de Regiokampioenschappen Outdoor, mede omdat de Hippiade in 2019 veel vroeger op de kalender een plek krijgt.

De Zomerkalender kan hier worden gedownload

Geplaatst op: