Nieuws

Namens het regiobestuur van de KNHS Zeeland hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de algemene vergadering van de KNHS Regio Zeeland op 12 mei aanstaande, aanvang 19.00 uur, locatie Scalda Groen College, Stationspark 39, 4462 DZ Goes.

Zie ook de bijlagen bij dit nieuwsbericht.

In verband met de voorbereiding op de algemene vergadering vragen we u om uw vragen voorafgaand aan het bestuur kenbaar te maken. Vragen m.b.t. de jaarrekening 2021 kunt u tot en met 7 mei as. indienen per e-mail via penningmeester@knhszeeland.nl. Vragen voor de rondvraag kunt u tot en met 7 mei as. indienen per e-mail: secretaris@knhszeeland.nl. Uiteraard is er na afloop van de AV ook gelegenheid om uw vragen te stellen.

Geplaatst op:

Deze week krijgen jullie een e-mail om te stemmen op onze kandidaat voorzitter! Wij vragen jullie om dit te doen zodat we tijdens de ALV op 12 mei a.s. de uitslag bekend kunnen maken. Via de stemmail kom je ook bij de motivatie van de kandidaat. Zoals zoals gebruikelijk heeft de vertrouwenscommissie advies uitgebracht m.b.t. deze kandidaat en dat advies komt hier op neer:

Geplaatst op:

Wat betekent KNHS Zeeland voor de recreatie ruiter?

Hoe kunnen we in de gehele provincie

een ruiter netwerk opzetten waarin informatie

uitgewisseld kan worden en een uitbreiding kan ontstaan van nieuwe veilige ruiterpaden?

Geplaatst op:

Voor iedereen die onze eerdere berichten gemist heeft willen we met dit nieuwsbericht nog een keer laten weten dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. We hebben inmiddels 1 enthousiaste kandidaat maar wellicht zijn er onder jullie nog meer geïnteresseerden!

Denk jij na het lezen van het het profiel (zie bijlage) dat jij de geschikte kandidaat bent dan kun je dit nog tot uiterlijk zaterdag 23 april a.s. laten weten via secretaris@knhszeeland.nl

 

Geplaatst op: