Nieuws

Namens het regiobestuur van de KNHS Zeeland hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de algemene vergadering van de KNHS Regio Zeeland op 18 november aanstaande, aanvang 19.00 uur. De ALV vindt door de huidige maatregelen i.v.m. Covid-19 online plaats via Teams. Zie voor meer informatie de uitnodiging/agenda hieronder bij de bijlagen. 

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

Geplaatst op:

Om de regiokampioenschappen dressuur aantrekkelijker te maken voor de regionale ruiters en amazones is een selectievoorwaarde toegevoegd. Deze zijn (net als de andere selectievoorwaarden) beschreven in het vraagprogramma op mijnknhs.nl. onderstaand nog een keer de selectievoorwaarden:

Geplaatst op:

Na diverse opmerkingen van ruiters is de selectie voor het regiokampioenschap springen gewijzigd. Er hoeft niet meer in de maanden oktober-december minimaal 2 keer gestart te worden in de regio Zeeland.

Geplaatst op: