Home


Welkom op de website van de KNHS Regio Zeeland

Op deze site treft u de meeste wetenswaardigheden aan over de hippische sport in de KNHS Regio Zeeland. De website fungeert tevens als orgaan voor de officiële mededelingen als bedoeld in de statuten van de KNHS Regio Zeeland.

Hoewel de site is ontwikkeld in afstemming en overleg met diverse mensen realiseren wij ons dat sommige onderwerpen voor verbetering vatbaar zijn. Als u daar suggesties voor heeft, dan houden wij ons zeker aanbevolen. Stuur uw suggestie via het contactformulier naar ons toe.

Het bestuur van de KNHS Regio Zeeland


Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste paardensporter,

Graag attenderen wij je op de komende algemene vergadering van de KNHS Regio Zeeland, die plaats vindt op donderdag 24 november a.s. Ieder lid is hier van harte welkom. Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.knhszeeland.nl. Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van de regio gaat.

Tijdens deze vergadering staan de (her)verkiezingen op de agenda van een aantal bestuursfuncties binnen de KNHS Regio Zeeland.

De heer Van der Nat is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een 3de en tevens laatste termijn in de functie van voorzitter.

De heer Hoondert is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een 3de en tevens laatste termijn in de functie van secretaris.

De hiervoor genoemde kandidaten worden door het Regiobestuur als kandidaten van het bestuur voorgedragen. In overeenstemming met de statuten is het mogelijk tegenkandidaten te stellen tot uiterlijk 1 november 2016.

Betreffende tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld bij de secretaris van de KNHS Regio Zeeland, de heer J. Hoondert: secretaris@knhszeeland.nl , waarbij kandidaat de steun heeft van tenminste 3 verenigingen of 15 individuele leden. De kandidaatstelling dient te geschieden onder vermelding van de vacature waarvoor de tegenkandidaat wordt gesteld.

Tevens is het Regiobestuur op zoek ter versterking en uitbreiding van het bestuur naar

een penningmeester.

Kandidaten voor deze functie kunnen schriftelijk worden gesteld bij de secretaris van de KNHS Regio Zeeland, de heer J. Hoondert: secretaris@knhszeeland.nl, waarbij zij de steun dienen te hebben van tenminste 3 verenigingen of 15 individuele leden. De kandidaatstelling dient te geschieden onder vermelding van de vacature waarvoor de kandidaat wordt gesteld. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 november 2016 melden.

Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te reflecteren op deze functie.

Procedure:
De procedure bestaat uit een gesprek met een delegatie van het bestuur. Bij gebleken geschiktheid voor de functie vindt een gesprek plaats met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie geeft een schriftelijk advies aan de algemene vergadering. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

De verkiezing van de secretaris en de penningmeester vindt plaats in de algemene vergadering van 24 november 2016.

De verkiezing van de voorzitter vindt voorafgaand aan de algemene vergadering digitaal plaats. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen die op een FNRS-manege rijdt of een KNHS Ruiter- of Menbewijs heeft. Je bent dan namelijk ook lid van de KNHS. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze najaarsvergadering een e-mail met een uitnodiging tot digitaal stemmen voor de Voorzitter KNHS Regio Zeeland. Daarvoor hoef je niet naar de vergadering, maar je kunt het thuis vanaf je eigen computer doen.

Er is voor alle functies een profielschets beschikbaar:
Profielschets voorzitter
Profielschets secretaris
Profielschets penningmeester

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

Met vriendelijke groet,


Jan Hoondert
Secretaris KNHS Regio Zeeland

 


Zeeuwse Paard & Leven Dag

 

 

 

Een dag die bol staat van leuke activiteiten. De Paard & Leven dag biedt iedere paardenliefhebber een aantrekkelijk programma. Je kunt je inschrijven voor instructie in verschillende takken van paardensport zoals dressuur, mennen, springen en Trec. Maar daarnaast wordt je ook in de gelegenheid gesteld om een proefje te oefenen in een 20 x 40 piste, je paard op een natuurlijke manier te laten bekappen of te beter te leren communiceren met je pony of paard in een workshop natural horsemanship en grondwerk.

Hieronder zie je een volledig overzicht van het programma. Voor de verenigingen, maneges en pensionhouders zal een symposium georganiseerd worden. En natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht: er wordt een kids corner ingericht waarin de kinderen (t/m 12 jaar) pony kunnen rijden, poetsen, knuffelen, "pimp my pony", ze kunnen ringlopen, er wordt een knutselhoek gemaakt waar de kinderen hoefijzers kunnen versieren en de kinderen geschminkt worden. En natuurlijk wordt in de grote piste een groot aantal shows en demonstraties gegeven.

Kortom: een dag om bij te zijn voor iedere paardenliefhebber.

Inschrijven voor workshops en clinics is mogelijk via www.inschrijfsysteem.nl. Wees er snel bij, want er is voor de verschillende workshops en clinics een beperkt aantal plaatsen.

We zien jullie allemaal graag op 17 september bij manege De Eendracht.


Bronzen erespeld voor mw. S (Sari) Hanse-Verburg

Op 26 juni heeft mw. Sari Hanse uit handen van de voorzitter van de KNHS Regio Zeeland de bronzen erespeld van de KNHS in ontvangst genomen voor haar verdiensten voor de paardensport in Zeeland.

Mw. Hanse is vanaf het eerste moment betrokken bij de organisatie van de Springtour Zeeland. Zij mag gerust de 'founding mother' van deze competitie voor de springruiters worden genoemd. Als drijvende kracht achter de tour heeft zij met de overige leden van de commissie ervoor gezorgd dat de Springtour een vaste waarde is geworden op de Zeeuwse wedstrijdkalender. Zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden, kan mw. Hanse zichtbaar genieten van de springsport en in het bijzonder bij de huldiging van de winnaars van de Springtour!

Daarnaast is mw. Hanse al meer dan 40 jaar een zeer gewaardeerd lid van het Zeeuwse jurykorps. Tot slot mag ook niet onvermeld blijven dat mw. Hanse steeds oog en oor heeft voor de mens achter ruiter of amazone, in voor- of tegenspoed heeft zij dan een immer bemoedigend woord.

 

Bronzen erespeld voor mw. Sari Hanse (midden)

Bronzen erespeld voor mw. Sari Hanse (midden)

Met dank aan photmichael.net


Kalender
Zoeken

Kalender
Kalender
Verenigingen
Axel, AxelBraanjenhoek, KapelleEendrachtruiters, TholenGouwe Reijers, Serooskerke (Walcheren)Grevelingen, DirkslandHaringruiters, BreskensHonteruiters, VogelwaardeHulst, zaamslagLuctor et Emergo, ZaamslagOranjezon, VrouwenpolderPaardebloem, KapelleSasruiters, DirkslandScheldestad, VlissingenSchouwse Ruiters, Schouwen-DuivelandSé-Ros, VrouwenpolderVlaandertse Ruiters, HeinkenszandVlakteruiters, SluiskilVosseruiters, MagretteWalcheren, Nieuw en St. JooslandWeelruiters, NisseWest Zeeuws-Vlaanderen, OostburgZuid-Beveland, Waarde
Concept & Realisatie: eStrategy