Klankbordgroep Eventing Zeeland

De KNHS Regio Zeeland heeft een klankbordgroep (KBG) die de verschillende disciplines binnen de wedstrijdsport vertegenwoordigd. De KBG adviseert het bestuur van de Regio Zeeland over allerlei discipline overstijgende onderwerpen, zoals regionale meerjarenbeleid, wedstrijdaangelegenheden en/of kampioenschappen. Deze KBG wordt gevormd door de discipline KBG’s. Deze KBG’s worden voorgezeten door de forumleden die de Regio vertegenwoordigen in de landelijke fora van de KNHS. Zo heeft ook de discipline eventing binnen Zeeland een eigen klankbordgroep.

Discipline KBG’s hebben 2 belangrijke taken:
1. Het adviseren van het forumlid over de onderwerpen die in het betreffende landelijke forum spelen
2. De promotie van de discipline binnen de KNHS Regio Zeeland in de meest brede zin.
De leden van de KBG zijn zeer nauw verbonden met de betreffende discipline als actief deelnemer, organisator, vrijwilliger, ouder of official.

De KNHS Regio Zeeland heeft een klankbordgroep (KBG) die de verschillende disciplines binnen de wedstrijdsport vertegenwoordigd. De KBG adviseert het bestuur van de Regio Zeeland over allerlei discipline overstijgende onderwerpen, zoals regionale meerjarenbeleid, wedstrijdaangelegenheden en/of kampioenschappen. Deze KBG wordt gevormd door de discipline KBG’s. Zo heeft ook de discipline eventing zijn eigen klankbordgroep.

De KBG eventing wordt voorgezeten door het forumlid die de Regio Zeeland vertegenwoordigt in de landelijke fora van de KNHS te Ermelo. Voor Zeeland is dat Marit Louwerse. Haar klankbordgroep wordt gevormd door Diny Krijger, Mara Klaver, Esther Cruson, Yorick Baecke en Hella van der Horst.
De leden van de KBG zijn zeer nauw verbonden met de betreffende discipline als actief deelnemer, organisator, vrijwilliger, ouder of official.

De KBG eventing heeft meerdere belangrijke taken:
1. Het adviseren van het forumlid over de onderwerpen die regionaal binnen de eventingsport spelen
2. De promotie van de eventingsport binnen de KNHS Regio Zeeland in de meest brede zin.
3. Zichzelf bekend maken bij de Zeeuwse eventingruiter of liefhebber zodat deze weet waar men terecht kan voor vragen, opmerkingen, etc
4. Het adviseren van het forumlid over de onderwerpen die in het landelijke forum spelen en vv.

We komen gemiddeld 4 keer per jaar samen.

We zijn te bereiken op forumeventing@knhszeeland.nl